Basisopleiding


  • Wat gaat er om in het hoofd van mijn leerling tijdens het leren?

  • En hoe leer ik eigenlijk zelf?

  • Hoe laat ik mijn lesmateriaal beter aansluiten bij de leerbehoefte van de leerling?

Uitgangspunt van de methode van professor Feuerstein is dat elk mens onbeperkt kan leren en zijn talenten verder kan ontwikkelen. Als hij of zij maar de juiste leer- en denkstrategieën aangereikt krijgt.


If you are not prepared to look at your pupil’s strengths, don’t touch their weaknesses. Reuven Feuerstein


Ben je enthousiast over deze uitgangspunten, denk dan eens aan onze basisopleiding.


De opleiding bestaat uit twee dagdelen, met daarin de volgende onderwerpen:


• Hoe leren leerlingen/studenten in de 21e eeuw en hoe leer je zelf?

• Hoe kun je optimaal leren? Wat zijn hedendaagse onderwijskundige perspectieven hierop en wat heeft de visie van Feuerstein hierin te bieden?

• Op welke manier vormen cognitieve functies (zoals waarnemen, nauwkeurig zijn, niet impulsief zijn en relaties leggen) de basis voor uitvoerende functies (zoals plannen, logisch denken en analyseren)?

• Hoe kun je aansluiten bij de gedachtegang van je leerling door effectieve interactie tijdens het leerproces (mediërend leren)?

• Hoe werkt het lerend brein en hoe ontwikkel je een fit brein?

• Hoe gebruik en ontwikkel je de cognitieve functies van je leerlingen?

• Hoe gebruik je de cognitieve kaart om je lesmateriaal beter te laten aansluiten bij de behoefte van je leerling?

• Hoe kun je met het dynamisch assessment (LPAD) van Feuerstein de leerpotentie van je leerling in kaart brengen?

• Hoe werkt het lesmateriaal van Feuerstein en hoe kun je dit optimaal inzetten in je eigen beroepspraktijk?


Praktische info basisopleiding


De opleiding bestaande uit 2 dagdelen.


Locatie: Online of fysiek (in overleg)


Kosten: € 175,-- inclusief materiaal

Na afronden van de opleiding ontvangen de deelnemers een bewijs van deelnameNa de basisopleiding kunt u bij ons terecht voor vervolg opleiding:


  • IVP1, IVP2 en IVP 3

  • IVP Basic

  • LDOT

  • LPAD / dynamisch assessment