Symposium 2022

Zonder IQ naar de universiteit ?!

“Statisch testen versus dynamisch onderzoek”

Een actueel thema waarop wij dieper in willen gaan tijdens ons online symposium op 2 april a.s. van 09:30 tot 15:00 uur.

Docenten, begeleiders en opvoeders willen het beste halen uit het kind / de leerling of student. Maar wat doe je wanneer iemand vastloopt? Wat zegt een statische test?

D.m.v. dynamisch leervermogenonderzoek wordt het potentieel om te leren, binnen een korte periode zichtbaar en dus meetbaar.

Hoofdsprekers zijn prof. Jo Lebeer van de universiteit van Antwerpen en Hans de Goede, een van de trainers bij DenkSterk. Zij zullen een inleiding houden over de verschillende soorten onderzoeken en het belang van het leervermogenonderzoek (LPAD) van professor Feuerstein.

Verder zullen er verschillende workshops gegeven worden, passend bij de inleidingen. Tijdens deze workshops zullen we specifiek inzoomen op diverse groepen die onderzocht kunnen worden. Jonge kinderen, leerlingen in het VO en MBO etc. Er zal aandacht zijn voor mensen met een ontwikkelingsachterstand maar ook voor (hoog)begaafde kinderen.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden voor onderlinge ontmoeting.

Kosten 95 euro

Bij aanmelding voor 2 maart betaalt u 85 euro. Code is IQ2022

Aanmelding via TicketkantoorWorkshops ronde 1:


Leervermogen onderzoek bij jonge kinderen en mensen met een ontwikkelingsachterstand.

Elke ouder/begeleider/ leerkracht wil het beste voor de ontwikkeling van het kind. Maar hoe stimuleer je het leren en denken? Hoe weet je wat ze nodig hebben en hoe sluit je aan bij hun specifieke behoeften? Want er kunnen grote verschillen tussen personen bestaan.

Het onderzoek naar het leervermogen LPAD basic kan daarvoor handvatten geven.

LPAD basic is ontwikkeld voor jonge kinderen. Ook voor personen met een ontwikkelingsachterstand kan LPAD basic een geschikt leervermogen onderzoeksinstrument zijn.

Tijdens het onderzoek is er aandacht voor de werking van de cognitieve functies. Daarnaast is er veel aandacht voor de mediatie die gegeven wordt om de taak op een positieve manier te kunnen afronden. Hierdoor wordt informatie verkregen over de cognitie functies die extra aandacht vragen en het soort en hoeveelheid mediatie dat gewenst is.

Na het onderzoek wordt advies gegeven over de aanpak waardoor verandering gestimuleerd wordt.

Tijdens de workshop wordt ingegaan op de werkwijze van het LPAD Basic onderzoek, wanneer je het inzet en praktijkvoorbeelden.


Marjo Lam is pedagoog en heeft vanaf 1976 ervaring in de kinderopvang en het beroepsonderwijs. Als begeleider, docent, coördinator en beleidsmedewerker. De rode draad die door deze functies heenloopt is de aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden van alle mensen, omdat zij gelooft dat iedereen zich verder kan ontwikkelen. Leren en denken met de juiste begeleiding. Vanuit die overtuiging werd zij geïnspireerd door het gedachtengoed van professor Feuerstein en is zij gecertificeerd assessor LPAD Basic, LPAD Standard en trainer LPAD.

Klazien Steen heeft jarenlang in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht o.a. bij de kleuters en als interne begeleider. Ze werkt momenteel in het Middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau “Denkstimulering” van waaruit ze voor een aantal jongeren met een ontwikkelingsachterstand cognitieve dagbesteding verzorgt en onderwijs op maat geeft. Na de geboorte van haar zoon met Down syndroom heeft zij zich verdiept en geschoold in het Feuerstein-gedachtengoed. Klazien is begeleider, trainer en assessor IVP standaard en IVP Basic.


De LPAD en hoogbegaafdheid

Rond hoogbegaafdheid leven allerlei beelden en verwachtingen, zowel bij de omgeving als bij een leerling zelf. Bijvoorbeeld dat iemand alles vanzelf kan onthouden en begrijpen. Soms is dat ook zo, bij bepaalde gebieden of voor een bepaalde tijd. Maar als het leren ineens niet meer vanzelf gaat of als iets lukt niet, dan blijkt vaak dat de denkprocessen vaak zo snel gaan en vooral ook onbewust dat iemand geen idee heeft hoe je in stappen iets aan moet pakken om naar een oplossing of inzicht toe te werken.

In deze workshop verkennen we specifieke kenmerken en aandachtspunten bij hoogbegaafden en de meerwaarde van de LPAD voor deze doelgroep.

Anne Neetens is gepensioneerde leerkracht basisonderwijs, Feuerstein trainer, Specialist in gifted education (ECHA- Nijmegen). En ook mama en oma...

Geertje Broekman – Groenveld heeft veel ervaring met het mediërend begeleiden van tieners en jongvolwassenen met een vorm van autisme of ADHD al dan niet in combinatie met hoogbegaafdheid. Ook begeleidt ze (jong)volwassenen die eerder onderpresteerden en later alsnog een studie willen doen en aan hun denk- en studievaardigheden willen werken. Daarbij spelen het theoretisch kader en het materiaal van Feuerstein, inclusief het Feuerstein-tactile materiaal, een grote rol. Geertje heeft een eigen praktijk en is medeoprichter van DenkSterk.


Workshops ronde2:


LPAD in het MBO

Ook in het mbo heeft het LPAD zijn nut bewezen. Wanneer een student niet de resultaten behaalt die je zou verwachten, kan het LPAD een middel zijn om onopgemerkte leerbelemmeringen te ontdekken. Soms zijn enkele onderdelen van een LPAD al voldoende om zicht te krijgen op de (succesvolle of falende) leerstrategieën van een deelnemer. Vaak worden nieuwe invalshoeken en aanknopingspunten ontdekt die zorgen voor nieuwe motivatie en strategieën. In vrijwel alle gevallen resulteert een LPAD tot een versterking van het zelfvertrouwen door inzicht in eigen kunnen.

In deze workshop deelt Heidi Toonk haar ervaringen met het LPAD in het mbo. Hierbij gaat ze in op de keuzes die tijdens het LPAD-afnameproces werden genomen en bij elke deelnemer tot eigen, unieke inzichten heeft geleid.

Heidi Toonk is docent/studiebegeleider/educatief psycholoog met ruime ervaring met het begeleiden van mbo studenten op allerlei niveaus


LPAD en dan?

In deze workshop zal Hans de Goede dieper ingaan op de uitslag en de mogelijkheden qua begeleiding.

Hans de Goede is trainer bij DenkSterk en heeft ruime ervaring in het afnemen van LPAD's en het begeleiden van studenten uit het MBO.