"Iedereen kan leren denken, iedereen kan leren leren"

Als wij jou een vis geven, heb jij een dag te eten.

Als wij jou leren vissen, heb jij je hele leven te eten.

Als wij jou leren denken, hoef jij niet elke dag vis te eten.

Iedereen kan leren denken. Dat is het uitgangspunt van professor Reuven Feuerstein, en dat is het uitgangspunt dat wij omarmen:

"iedereen kan leren denken, iedereen kan leren leren".

Feuerstein wijdde zijn leven aan het verfijnen en uitbouwen van deze gedachte en ontwikkelde de Feuerstein-methode met de daarbij behorende instrumentaria. Wij willen als DenkSterk zijn gedachtengoed uitdragen.

De naam DenkSterk is gekozen om kort en krachtig te zeggen waar we voor staan:

"we streven ernaar door onze activiteiten een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en versterken van leer- en denkvaardigheden".

In ons logo wordt iets zichtbaar van waar me mee bezig zijn en wat ons drijft.


Nieuws

Lees hier ons laatste nieuws