Nieuwe opleiding LPAD Standaard


In het schooljaar 2020-2021 organiseren wij - bij voldoende deelname - de opleiding LPAD.

De opleiding bestaat uit 15 opleidingsdagen, die in vijf blokken van drie dagen worden aangeboden*. De opleidingsdagen worden gegeven op woensdag, donderdag en vrijdag of op donderdag, vrijdag en zaterdag. Dit wordt vastgesteld in overleg met de deelnemers.

De start staat gepland in januari 2021. De andere blokken volgen in februari, maart, mei en juni.


Inhoud van de opleiding bestaat uit het behandelen van de concepten en methoden van Feuerstein, mediatie tijdens het LPAD-onderzoek (dit is verschillend van mediatie bij IVP), het werken met 15 verschillende onderzoeksinstrumenten, het presenteren van onderzoeksresultaten aan docenten en ouders, onderzoeken van twee personen, het schrijven van deelrapporten en een eindrapport. De deelnemers moeten rekening houden met thuisstudie en oefenopdrachten tussen de opleidingsblokken

Vereisten voor het behalen van certificaten en licentie LPAD Assessor

  • uitvoeren huiswerkopdrachten;
  • tenminste 85% aanwezigheid bij de colleges en onderzoeken;
  • uitvoeren van een deel onderzoek en schrijven van een deelrapport onder supervisie;
  • uitvoeren van een volledig onderzoek en schrijven van een onderzoeksrapport onder supervisie.

De kosten voor de volledige opleiding bedragen € 2475,00, inclusief de meeste materialen en benodigde literatuur. De opleiding wordt gegeven in Harderwijk of in Nieuwegein. De docenten zijn Hans de Goede van Denksterk en drs. M. Lam (voorheen Feuerstein Kenniscentrum). Wij streven er naar dat em. prof. dr. Jo Lebeer (Universiteit van Antwerpen) als begeleider en adviseur aanwezig is bij de onderzoeksonderdelen.

Docenten die de opleiding IVP hebben afgerond kunnen deelnemen aan de opleiding. (Dit geldt ook voor deelnemers die de volledige opleiding ‘Mediërend Leren’ van StiBCO hebben gevolgd.) Remedial teachers, psychotherapeuten en psychologen kunnen deelnemen als zij voorkennis hebben van de concepten en methoden van Feuerstein, bijvoorbeeld doordat zij IVP-1, IVP-Basic 1 of LDOT hebben gevolgd of een voorbereiding hebben gevolgd bij Denksterk (cursus van twee dagdelen).


*Het programma van vijf keer drie dagen wijkt af van de opzet die het Feuerstein Institute biedt (twee weken theorie en een week praktijk). Onze opzet is ontwikkeld met prof. dr. Jo Lebeer en afgestemd met het Feuerstein Institute. Deze opzet biedt de extra mogelijkheid tot het werken met oefenopdrachten tussen de verschillenden opleidingsblokken en versterkt de mogelijkheden tot het combineren van theorie en praktijk.