Hoogbegaafdheid en leervermogenonderzoek

Rond hoogbegaafdheid leven allerlei beelden en verwachtingen, zowel bij de omgeving als bij een leerling zelf. Bijvoorbeeld dat iemand alles vanzelf kan onthouden en begrijpen. Soms is dat ook zo, bij bepaalde gebieden of voor een bepaalde tijd. Maar als het leren ineens niet meer vanzelf gaat of als iets lukt niet, dan blijkt vaak dat de denkprocessen vaak zo snel gaan en vooral ook onbewust dat iemand geen idee heeft hoe je in stappen iets aan moet pakken om naar een oplossing of inzicht toe te werken.

De LPAD van Feuerstein is een dynamisch leervermogenonderzoek. Bij veel van de gebruikelijke testen, bijvoorbeeld IQ-testen, wordt als het ware een foto gemaakt van wat iemand op een bepaald moment kan en laat zien. Bij dynamisch onderzoek wordt ook gekeken naar het proces. Je krijgt een soort film. Bovendien wordt niet alleen onderzocht wat iemand kan qua denkvermogen, maar worden er ook nieuwe strategieƫn en denkvaardigheden aangereikt. En vervolgens wordt gekeken in hoeverre dit opgepakt wordt en wat de beste manieren zijn voor deze persoon om een stap verder te komen in zijn (cognitieve) ontwikkeling.

In deze workshop verkennen we specifieke kenmerken en aandachtspunten bij hoogbegaafden en de meerwaarde van de LPAD voor deze doelgroep.

De kosten voor deze online workshop zijn 35 euro.

Datum: 11 mei a.s. vanaf 19 uur


Workshopleider: Geertje Broekman-Groenveld heeft veel ervaring met het mediƫrend begeleiden van tieners en jongvolwassenen met een vorm van autisme of ADHD al dan niet in combinatie met hoogbegaafdheid. Ook begeleidt ze (jong)volwassenen die eerder onderpresteerden en later alsnog een studie willen doen en aan hun denk- en studievaardigheden willen werken. Daarbij spelen het theoretisch kader en het materiaal van Feuerstein, inclusief het Feuerstein-tactile materiaal, een grote rol. Geertje heeft een eigen praktijk en is medeoprichter van DenkSterk.


Aanmelden kan via een mail naar Geertje Broekman, via deze link: aanmelden