Opleiding IVP-Tactile: “Leren Denken op de Tast”.

LDOT is een opleiding waarin het tastzintuig, als ingang om leer- en denkprocessen te bevorderen, het uitgangspunt is. De opleiding is bedoeld voor professionals (onderwijs, zorg) en belangstellenden die kinderen, jongeren en volwassenen begeleiden en helpen met hun ontwikkeling.


Leren Denken op de Tast

Aan de basis van de opleiding ligt het gedachtegoed van professor Feuerstein. In deze opleiding word je opgeleid, om met behulp van tactiel materiaal, een structurele en blijvende verandering te creëren in de manier van denken en leren bij de kinderen en volwassenen waarmee je werkt. Hierdoor geef je hen de mogelijkheid om daadkrachtiger om te gaan met de kwaliteiten die ze hebben en efficiënter te gaan leren met als doel beter te leren omgaan met de uitdagingen die school en het leven hen biedt. Meer informatie over de visie en de manier van werken van Feuerstein kun je elders vinden op deze website.


Voor wie is LDOT bedoeld?

  • Leerlingen met concentratieproblemen, oppervlakkig waarnemen en/of weinig focus

  • Leerlingen met AD(H)D

  • Leerlingen met weinig merkbare motivatie

  • Leerlingen die moeite ondervinden hun school, werk of leven te organiseren

  • Leerlingen die moeite hebben met verbalisering

  • Leerlingen die gebaat zijn bij geheugentraining


Doelen

Net als in IVP-standaard zijn de doelen van IVP-Tactile:

· het uitbreiden en verstevigen van de cognitieve functies, de bouwstenen van het denken;

· het aanbrengen van woordenschat om beter te kunnen denken (en communiceren);

· het verwerven van goede denkgewoontes en deze gewoonten toe te passen in uiteenlopende situaties. Voorbeelden van denkgewoontes zijn: actief en systematisch informatie leren zoeken, gegevens organiseren, vergelijken, plannen, impulsiviteit remmen;

· het opbouwen van inzicht en kritisch denken;

· meer specifiek voor IVP-Tactile : door de andere invalshoek (tast) ontstaat spontaan een intrinsieke motivatie. Leren Denken op de Tast staat garant voor en is onlosmakelijk verbonden met samen plezier hebben in het leren!


Afsluiting LDOT:

Aan het eind van de opleiding presenteer je jouw ontwikkeling in het begeleiden van een ander met Leren Denken Op de Tast.

Dit doe je door middel van filmbeelden waarin het volgende zichtbaar is:

  1. Techniek vaardigheden: de gemedieerde gebruikt de juiste techniek. (zoom in en zoom uit)
  2. Cognitieve functies: je herkent deficiënte cognitieve functies
  3. Mediatie : je begeleidt de gemedieerde zodanig dat er sprake is van ontwikkeling van (deficiënte) cognitieve functies en gebruik van adequate strategieën.

De presentatie duurt 15 minuten. Daarnaast lever je een uitgewerkt lesplan aan van een sessie met je oefenpersoon.


Studiebelasting LDOT


5 cursusdagen in totaal 35 klokuren/ SBU

Zelfstudie en portfolio 20 klokuren / SBU

Eindpresentatie 4 uren / SBU


Praktische informatie

De opleiding Leren Denken op de Tast vindt afwisselend op vrijdag of zaterdag plaats. Hieronder de voorlopige planning.

Tijdsduur: 5 dagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

    Zaterdag    21 november 2020

    Zaterdag 12 december 2020

    Zaterdag 6 februari 2021

   Zaterdag 6 maart 2021

   Zaterdag 10 april 2021

Locatie: nog nader te bepalen

Kosten: € 995. Inclusief handleiding, een basisinstrument en Feuerstein certificaat

Na afronden van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat ‘IVP-Tactile’ uitgegeven door het Feuerstein Institute in Israël.


Beginsituatie

Iedere deelnemer moet enige kennis hebben van mediatie, cognitieve functies, fasen van het denken e.d. Dit kan door andere trainingen of workshops gevolgd te hebben, zoals de workshop DenkStart, IVP, VIM studiedag, mediërend leren bij STIBCO enz.

Voor de mensen die die kennis missen, is er een voorbereidingsdag voorafgaand aan de eerste opleidingsdag.

Info basisopleiding, klik hier.