Inleiding IVP 1 ONLINE !!!!!

In dit beknopte overzicht wordt een beeld gegeven van de inhoud van de instrumenten. De inhoud van het instrument wordt bekeken door de “bril” van de cognitieve functies. Tijdens de IVP1 opleiding leert u de eerste instrumenten van Prof. R. Feuerstein kennen. Daarnaast is er veel aandacht voor de uitgangspunten van Feuerstein. Gedurende elke opleidingsdag wordt aandacht besteed aan de implementatie van de instrumenten in de eigen werkpraktijk.


Studiebelasting IVP 1, 2 en 3

16 cursusdagen in totaal 46 klokuren/ SBU

Zelfstudie en portfolio 36 klokuren / SBU

Eindpresentatie 4 uren / SBU


Vooropleiding:

Voor de opleiding is een MBO-plus denk en/of werkniveau aan te raden/bevelen.

Deelnemers hebben een inleidende cursus gevolgd bij DenkSterk, Spill, StiBCO, Feuerstein Centrum Nederland (of anders).

U kunt de basisopleiding ook bij ons volgen op 8 en 9 januari 2021.


Afsluiting IVP 1, 2 en 3:

Tijdens de opleiding werkt de deelnemer al aan zijn portfolio, waarin hij zijn ontwikkeling weergeeft op het gebied van de aangeboden lesstof, zijn eigen ontwikkeling en reflectie hierop. Dit op grond van trajectlijnen die o.a. door DenkSterk trainers ontwikkeld zijn. Tijdens de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer zijn portfolio.

Na afronden van IVP 1   ontvangen de deelnemers het ‘IEcertificaat’ (IVP), uitgegeven door het ‘Feuerstein Institute’ (ICELP) in Israël.


Verdere informatie:

De opleiding start op vrijdag 29 januari 2021 en wordt online aangeboden, in de periode van 29 januari 2021 tot 13 november 2021 om de 14 dagen, rekening houdend met schoolvakanties. Afwisselend op vrijdagmiddag van 13:30 uur tot 17:30 uur en zaterdagochtend van 9:00 tot 13:00 uur.
De locatie van de opleiding is i.v.m. COVID-19 online.

Kosten zijn € 1340,-. Inbegrepen zijn een setje werkbladen per instrument, reader-materiaal en een studiehandleiding.


Studiehandleidingen en extra blokken met werkbladen worden tegen meerprijs bijgeleverd.


Folder Feuerstein Denksterk+Spill opleiding 2021.pdf