Inleiding IVP 1 deels fysiek, deels online

In dit beknopte overzicht wordt een beeld gegeven van de inhoud van de instrumenten. De inhoud van het instrument wordt bekeken door de “bril” van de cognitieve functies. Tijdens de IVP1 opleiding leert u de eerste instrumenten van Prof. R. Feuerstein kennen. Daarnaast is er veel aandacht voor de uitgangspunten van Feuerstein. Gedurende elke opleidingsdag wordt aandacht besteed aan de implementatie van de instrumenten in de eigen werkpraktijk.


Studiebelasting IVP 1, 2 en 3

16 cursusdagdelen in totaal 46 klokuren/ SBU

Zelfstudie en portfolio 36 klokuren / SBU

Eindpresentatie 4 uren / SBU


Vooropleiding:

Voor de opleiding is een MBO-plus denk en/of werkniveau aan te raden/bevelen.

Deelnemers hebben een inleidende cursus gevolgd bij DenkSterk, Spill, StiBCO, Feuerstein Centrum Nederland (of anders).

U kunt de basisopleiding ook bij ons volgen in de loop van september 2022.Opgeven kan vanaf nu.


Afsluiting IVP 1, 2 en 3:

Tijdens de opleiding werkt de deelnemer al aan zijn portfolio, waarin hij zijn ontwikkeling weergeeft op het gebied van de aangeboden lesstof, zijn eigen ontwikkeling en reflectie hierop. Dit op grond van trajectlijnen die o.a. door DenkSterk trainers ontwikkeld zijn. Tijdens de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer zijn portfolio.

Na afronden van IVP 1   ontvangen de deelnemers het ‘IEcertificaat’ (IVP), uitgegeven door het ‘Feuerstein Institute’ (ICELP) in Israël.


Verdere informatie:

De opleiding start op vrijdag 11 november 2022 in Harderwijk en wordt deels online deels fysiek aangeboden. In de periode van 11 november 2022 tot 24 juni 2023 om de 2 á 3 weken, rekening houdend met schoolvakanties. Online afwisselend op vrijdagmiddag van 13:30 uur tot 17:30 uur en zaterdagochtend van 9:00 tot 13:00 uur.
Fysiek: vrijdag 11 en zaterdag 12 november in Harderwijk, zaterdag 21 januari in Harderwijk en 23 en 24 juni in Harderwijk of Antwerpen.

Kosten zijn € 1340,-. Inbegrepen zijn een setje werkbladen per instrument, reader-materiaal en een studiehandleiding.


Studiehandleidingen en extra blokken met werkbladen worden tegen meerprijs bijgeleverd.


Folder Feuerstein Denksterk+Spill opleiding 2021.pdf