Feuerstein IVP Basic 1

Samenvatting van de instrumenten


Organisatie van Stippen

Het instrument bestaat uit: Voorblad + 4 oefenbladen + 15 werkbladen.

Doelen van het instrument:

- (Virtuele) relaties leren leggen

- Systematisch leren waarnemen en leren werken volgens regels

- Het ontwikkelen van de behoefte om nauwkeurig te zijn

- Aanleren van concepten en het vasthouden van constante eigenschappen

- Oefenen oog-handcoördinatie

Moeilijkheidsgraad:

De moeilijkheidsgraad neemt toe binnen het instrument. Het begint met rechte lijnen trekken tussen 2 stippen en eindigt met meerdere figuren die gedraaid zijn en elkaar overlappen. Dit vraagt een hogere mate van verinnerlijking.

Het instrument bevat ook foutenbladen, waar het kind leert een fout te ontdekken en te benoemen.


Oriëntatie in de Ruimte

Het instrument bestaat uit: Voorblad + 7 werkbladen. Elk werkblad bestaat uit twee bladen.

Doelen van het instrument:

- Leren gebruiken van ruimtelijke begrippen

(voor, achter, binnen, buiten, naast, links, rechts, boven, onder, op, …)

- Leren oriënteren in de ruimte in relatie tot objecten en andere personen

Vanuit welk perspectief kijk je?

Moeilijkheidsgraad:

De moeilijkheidsgraad neemt toe binnen het instrument doordat de hoeveelheid criteria die een instructie bevat toe neemt en/of door complexere instructies.


Van Eenheid naar Groep

Het instrument bestaat uit: Voorblad + 18 werkbladen

Doelen van het instrument:

- Concepten leren gebruiken (nummer, getal, aantal, hoeveelheid)

- Leren classificeren volgens aangegeven criteria: aantal, vorm en/of kleur

- Planmatig leren werken om overzicht te houden

- Begin van wiskundige begrippen en bewerkingen (herhaald optellen - vermenigvuldigen)

- Leren inzien wat deel-geheel relaties zijn

Moeilijkheidsgraad:

Het instrument bestaat uit twee delen waarin de moeilijkheidsgraad toe neemt.

In deel 1 wordt gebruik gemaakt van één vorm en twee classificatie-criteria (aantal in een groep en aantal groepen).

In deel 2 neemt het aantal vormen toe en varieert het aantal classificatie-criteria waar rekening mee moet worden gehouden.Emoties herkennen

Het instrument bestaat uit: Voorblad + 21 werkbladen

Doelen van het instrument:

- Leren interpreteren en verwoorden van gelaatsuitdrukkingen en lichaamshouding

- Leren herkennen en verwoorden van gevoelens en emoties in verschillende situaties

- Leren wat een passende en niet-passende emotie in een bepaalde situatie zou kunnen zijn en dit ook kunnen verwoorden

Moeilijkheidsgraad:

De moeilijkheidsgraad blijft ongeveer hetzelfde binnen het hele instrument.


Ontdek en vergelijk het absurde A + B


Het instrument bestaat uit: Twee delen: deel A en B.

Deel A: Voorblad + serie A t/m D

Deel B: Voorblad + serie E t/m H

Doelen van het instrument:

- Leren systematisch te vergelijken a.d.h.v. criteria (richting, grootte, vorm, etc.)

- Het kunnen leggen en verwoorden van relaties en daarvoor logisch bewijs zoeken

- Kunnen bepalen wat relevante en niet relevantie informatie is

Moeilijkheidsgraad:

De moeilijkheidsgraad verschilt per deel. De concepten in deel A zijn eenvoudig en concreter. In deel B zijn het concepten die een hoger denkniveau vragen.