Opleiding IVP-Basic 1

IVP-Basic is een opleiding voor professionals en belangstellenden die jonge kinderen en mensen met een ontwikkelingsachterstand begeleiden en helpen met hun ontwikkeling.


IVP-Basic

Aan de basis van de opleiding IVP-basic ligt het gedachtegoed van professor Feuerstein. In deze opleiding word je opgeleid om een structurele en blijvende verandering te creëren in de manier van denken en leren bij de kinderen en volwassenen waarmee je werkt. Hierdoor geef je hen de mogelijkheid om daadkrachtiger om te gaan met de kwaliteiten die ze hebben, efficiënter te gaan leren en daardoor beter bestand te zijn tegen nieuwe en stressvolle momenten in hun leven. Meer informatie over de visie en de manier van werken van Feuerstein kun je elders vinden op deze website.


Voor wie is IVP-Basic bedoeld?

Het materiaal van IVP-Basic kun je zien als een aanvulling op IVP-standaard dat met name geschikt is vanaf de ontwikkelingsleeftijd van 8 jaar. De instrumenten van IVP-Basic kun je deels zien als een voorloper op met materiaal van IVP-standaard. Daarnaast behandelen instrumenten van IVP-Basic ook onderwerpen die geen onderdeel zijn van IVP-standaard. Globaal genomen is IVP-Basic bedoeld voor:

- kinderen tussen 3 en 9 jaar;

- kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking;

- kinderen en volwassenen die moeite hebben met het inschatten van emoties en sociale relaties. In het materiaal wordt hieraan veel aandacht besteed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.


Doelen

Net als in IVP-standaard zijn de doelen van IVP-Basic:

· het uitbreiden en verstevigen van de cognitieve functies, de bouwstenen van het denken;

· het aanbrengen van woordenschat om beter te kunnen denken (en communiceren);

· het verwerven van goede denkgewoontes en deze gewoonten toe te passen in uiteenlopende situaties. Voorbeelden van denkgewoontes zijn: actief en systematisch informatie leren zoeken, gegevens organiseren, vergelijken, plannen, impulsiviteit remmen;

· het opbouwen van inzicht en kritisch denken; en

· meer specifiek: het activeren van ontwikkeling bij kinderen en jong volwassenen die een achterstand vertonen.


Tijdens deze opleiding wordt een 5-tal instrumenten aangeboden:

1. Organisatie van stippen (basic)

2. Oriëntatie in de ruimte (basic)

3. Van eenheid naar groep

4. Emoties herkennen

5. Vergelijk en ontdek het absurde.


Afsluiting IVP-Basic 1

De deelnemer moet aantonen dat hij/zij het geleerde in de praktijk kan toepassen.

Met daarin minimaal de volgende punten:

-Wat heeft de opleiding je opgeleverd?

-Wat ga je met de opgedane kennis en vaardigheden doen?

Iedereen krijgt de mogelijkheid om de opleiding IVP-Basis met een korte presentatie af te sluiten. Het is de bedoeling dat iedereen op een creatieve manier laat zien, horen, proeven, voelen of ruiken wat zij tijdens de hebben geleerd én wat ze met de opgedane kennis en vaardigheden gaan doen.


Studiebelasting IVP-Basic 1


5 cursusdagen in totaal 35 klokuren / SBU

Zelfstudie en portfolio 20 klokuren / SBU

Eindpresentatie 4 uren / SBU

                

Praktische informatie

De opleiding IVP-Basic 1 duurt 5 dagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Nog niet ingepland
Locatie: deze wordt later bekend gemaakt.

Kosten: € 995,-, inclusief materialen.


Na afronden van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat ‘IVP-Basic’, uitgegeven door het Feuerstein Institute in Israël.


Beginsituatie

Iedere deelnemer moet enige kennis hebben van mediatie, cognitieve functies, fasen van het denken e.d. Dit kan door andere trainingen of workshops gevolgd te hebben, zoals IVP, LDOT, VIM studiedag, mediërend leren bij STIBCO enz. Voor de mensen die die kennis missen, is er een voorbereidingsdag.

Info Basisopleiding, klik hier