intervisie 16 november

DenkSterk biedt op woensdag 16 november 2022 weer de mogelijkheid tot intervisie! Loop je tegen dingen aan bij het begeleiden van leerlingen of cliënten, heb je vragen over hoe je een bepaalde leerling kan begeleiding vanuit de Feuersteinvisie, dan is hier de mogelijkheid om kennis en ideeën uit te wisselen en om inspiratie op te doen.

De opzet van de intervisie is eenvoudig: een stukje informatie en daarna de mogelijkheid om eigen casussen te bespreken. Het inhoudelijke stuk gaat deze keer over een pagina uit Analytisch Waarnemen. We zullen samen een van de pagina’s uitgebreid bespreken. Misschien heb je een pagina, waarmee je wat moeite hebt, of andere vragen over dit instrument, laat het ons dan even weten! Daarna kan je je eigen casus of vragen inbrengen en kunnen we die gezamenlijk of in kleinere groepen bespreken.

Wanneer:           woensdag 16 november 2022 19-20.30u online via Teams

Kosten:                geen

Opgave:               uiterlijk maandag 14 november 2022 via deze link

Opzet:                  Behandeling van een pagina uit Analytisch Waarnemen

De intervisie staat open voor iedereen die met of vanuit Feuerstein werkt.

Wed, 09 November