INDIVIDUELE BEGELEIDING

Individuele begeleiding

Als vervolg op de uitkomsten van het Learning Propensity Assessment Device (LPAD) en/of ter ontwikkeling van het leervermogen en de cognitieve vaardigheden bieden de DenkSterk trainers individuele begeleiding. Zij denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen!

De begeleiding is geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar, die op zoek is naar ondersteuning bij het ontwikkelen van het cognitieve vermogen. In de praktijk betekent dit, afhankelijk van wat er nodig is, 1 tot 3 keer in de week individuele training. Wanneer het om kinderen of jongeren gaat betrekken we daar de ouders bij.


Cognitief vermogen draait om: De mate waarin je in staat bent om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Hierbij komen zaken kijken als:

  • geheugen, taal, oriëntatie; aandacht;
  • het vermogen om problemen op te lossen;
  • conceptueel denken;
  • abstract denken en een beeld vormen;
  • redeneren, plannen maken en initiatieven nemen;
  • oplossingen begrijpelijk uitleggen.

De inhoud van de begeleiding

De begeleiding bestaat uit intensieve trainingen op basis van persoonlijke behoeften. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Instrumenteel Verrijkings Programma (IVP), dat ontwikkeld is door professor Feuerstein. Ook wordt gebruik gemaakt van les- en spelmateriaal. Zo worden op een gestructureerde manier de cognitieve functies ontwikkeld en het leervermogen vergroot. De begeleiding biedt extra verdieping, uitdaging en ontwikkeling en wordt aangeboden door gespecialiseerde trainers van DenkSterk.