Uitgaan van mogelijkheden

De Israëlische professor Reuven Feuerstein heeft als uitgangspunt de overtuiging dat elk individu veranderbaar is en in staat om zijn denkvermogen te ontwikkelen om zo een leerbaar en zelfstandiger mens te worden. Belangrijk hierin is de begeleider ( ouder, leerkracht, e.a.). Door doelgerichte interactie wordt het denkvermogen van het individu vergroot. Dit noemt Feuerstein mediatie. De op wetenschappelijk onderbouwde concepten en werkwijze van prof. Feuerstein heeft over de hele wereld veel bekendheid gekregen door de positieve benadering van mensen met een ontwikkelingsachterstand.

Tijdens deze studiedag zal dieper ingegaan worden op de denkvaardigheden die je nodig hebt om te kunnen leren. Hoe kun je als mediator deze vaardigheden ( cognitieve functies) bij zowel jonge als oudere kinderen stimuleren en ontwikkelen. Ook de sociale en emotionele functies kunnen niet zonder de cognitieve functies.

De methodiek, het dynamisch leervermogen onderzoek en materialen van professor Feuerstein zullen behandeld worden tijdens deze studiedag. Er zullen praktische tips gegeven worden om het geleerde in de praktijk te brengen.

Deze studiedag is bedoeld voor begeleiders van zowel jonge als oudere kinderen.

Deze studiedag wordt op 27 november a.s. gegeven door Klazien Steen. Zij is trainer en begeleider Feuerstein methodiek en in 2008 de initiatiefneemster van een integratieklas in het voortgezet onderwijs.

Wanneer je deze studiedag hebt gevolgd ben je toelaatbaar tot de Feuerstein opleiding IVP Instrumenteel Verrijkingsprogramma.

Zie Down Academy

Mon, 13 July