Symposium DenkSterk

Met deze uitspraak van Feuerstein als motto presenteert DenkSterk een online symposium. Dat symposium zal worden gehouden op 5 juni 2021 van 9:30 tot 15 uur.

Waarom laten we de opvoeding van onze kinderen niet gewoon over aan computers, aan 3D virtual reality? Kinderen zijn er in ieder geval vaker door gefascineerd dan te luisteren naar hun ouders of leraren en ze kunnen er uren mee bezig zijn. Waartoe dient die mediatie dan? Wat betekent het om te "mediëren"? Heeft mediatie ook een ethische kant? Heeft mediatie impact op de groei van hersenen? Als hoofdspreker zal prof Jo Lebeer uit Antwerpen een inleiding houden over het belang van mediatie. Als docenten, begeleiders en opvoeders willen we niet blijven steken in het aanleren van een kunstje of van een bepaalde vaardigheid in een bepaalde situatie, maar willen we steeds die situatie overstijgen en kijken waar de nieuwe kennis of vaardigheid nog meer kan worden toegepast (bridging).

Daarna zullen er diverse workshops aangeboden worden, die passen bij dit onderwerp. Ook wordt er gezorgd voor een mogelijkheid voor (digitale) ontmoeting.

Voor meer informatie en opgave kun je terecht op de website van DenkSterk: www.denksterk.nlTue, 20 April