Intervisie 8 juni

Binnenkort verzorgt DenkSterk op woensdag 8 juni voor de tweede keer de mogelijkheid tot intervisie! Loop je tegen dingen aan bij het begeleiden van leerlingen of cliënten, heb je vragen over hoe je een bepaalde leerling kan begeleiding vanuit de Feuersteinvisie, dan is hier de mogelijkheid om kennis en ideeën uit te wisselen en om inspiratie op te doen.

De opzet van de intervisie is eenvoudig: een stukje informatie en daarna de mogelijkheid om eigen casussen te bespreken. Het inhoudelijke stuk gaat deze keer over een van de onderdelen van de Cognitieve kaart. Dit biedt weer nieuwe stof tot nadenken over de inzet hiervan. Daarna kan je je eigen casus of vragen inbrengen en kunnen we die gezamenlijk of in kleinere groepen bespreken.

Wanneer:           woensdag 8 juni 19-20.30u online via Teams

Kosten:                geen

Opgave:               uiterlijk maandag 6 juni 2022 via info@denksterk.nl

De intervisie staat open voor iedereen die met of vanuit Feuerstein werkt. Bij voldoende belangstelling willen wij vanuit DenkSterk deze intervisie 3 of 4 keer per jaar plannen.

Tue, 26 April