Inleiding IVP 3.

In dit beknopte overzicht wordt een beeld gegeven van de inhoud van de instrumenten. De inhoud van het instrument wordt bekeken door de “bril” van de cognitieve functies. Tijdens de IVP3 opleiding wordt gestart, na een update van IVP 1 en 2 met het instrument “Cijferreeksen”. Ook wordt tijdens de eerste opleidingsdag stil gestaan bij de plaats van de IVP3 instrumenten in het geheel van de 14 instrumenten die Feuerstein ontwikkeld heeft. Gedurende elke opleidingsdag wordt aandacht besteed aan de implementatie van de instrumenten in de eigen werkpraktijk.


In deel 3 worden kennis en vaardigheden verder verdiept op onder andere de volgende gebieden:

 • Verdiepen van organiserende denkhandelingen
 • Ontwikkelen en mediëren van hogere denkhandelingen
 • Complexere relaties leggen en denken op een hoger abstractieniveau
 • Verdiepen van het logisch redeneren en hypothetisch denken
 • Gericht inzetten van mediatie aan de hand van alle twaalf mediatiekenmerken
 • Studenten brengen tot zelfstandigheid bij het maken van transfers naar andere gebieden
 • Met studenten reflecteren op hun leerontwikkelingsplan
 • Het verder inspireren van collega’s en medeleerlingen en betrekken van ouders en peers.


In deel 3 wordt veel aandacht besteed aan praktijkleren, ondersteund door theoretische en praktische opdrachten. Belangrijk onderdeel is het reflecteren op de eigen ontwikkeling.

Je krijgt beschikking over nieuwe lesmaterialen en je leert werken met vijf nieuwe IVP-instrumenten:

 • Cijferreeksen: ontdekken, herkennen, maken van logische patronen
 • Ruimtelijke oriëntatie 2: organiseren, ordenen en bewerken van de ruimte ‘buiten ons zelf’
 • Transitieve relaties: analyseren en logisch beredeneren van indirecte verbanden
 • Syllogismen: syllogistisch redeneren met behulp van verzamelingen
 • Sjablonen: complexe, abstracte relaties leggen en beredeneren in 3D.


Studiebelasting IVP 1, 2 en 3


8 cursusdagen in totaal 46 klokuren / SBU

Zelfstudie en portfolio 36 klokuren / SBU

Eindpresentatie 4 uren / SBU


Afsluiting IVP 1, 2 en 3:

Tijdens de opleiding werkt de deelnemer al aan zijn portfolio, waarin hij zijn ontwikkeling weergeeft op het gebied van de aangeboden lesstof, zijn eigen ontwikkeling en reflectie hierop. Dit op grond van trajectlijnen die o.a. door DenkSterk trainers ontwikkeld zijn. Tijdens de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer zijn portfolio.


Verdere informatie:

Alle opleidingsdata zijn: nog niet definitief

Mogelijk dat de data later in het jaar in gezamenlijk overleg nog iets worden bijgesteld.

De opleidingsdagen beginnen om 9.00 met inloop vanaf 08.30u en duren tot 17.00u.


De opleiding wordt verzorgd in “De Kiekmure”, Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk. Of mogelijk op een andere locatie, afhankelijk van de deelnemers.

Kosten zijn € 1340,-. Inbegrepen zijn een setje werkbladen per instrument, reader-materiaal en een studiehandleiding. Lunch is hierbij niet inbegrepen.


Studiehandleidingen en extra blokken met werkbladen worden tegen meerprijs bijgeleverd.