Vooraankondiging symposium

“Mediatie is wat ons tot mensen maakt.”

Met deze uitspraak van Feuerstein als motto presenteert DenkSterk een online symposium. Dat symposium zal online worden gehouden op 29 mei 2021.

Als start een inleiding houden over het belang van transcendentie in mediatie. Als docenten, begeleiders en opvoeders willen we niet blijven steken in het aanleren van een kunstje of van een bepaalde vaardigheid in een bepaalde situatie, maar willen we steeds die situatie overstijgen en kijken waar de nieuwe kennis of vaardigheid nog meer kan worden toegepast (transfer / bridging).

Verder zullen er verschillende workshops gegeven worden, onder meer over het motiveren van ons kind/onze leerling, over mediatie van jonge kinderen en/of kinderen met een verstandelijke beperking, LPAD, denkstimulering IVP Basic, het vroeggeboren kind, meiërend leren en LPAD, Feuerstein thuis.

Ook wordt er gezorgd voor een mogelijkheid voor onderlinge ontmoeting.

Wij hopen je 29 mei a.s. te ontmoeten!

Zet de datum vast in de agenda!

Thu, 01 April