Symposium DenkSterk 5 juni

Mediatie is wat ons tot mensen maakt.”

Met deze uitspraak van Feuerstein als motto presenteert DenkSterk een online symposium. Dat symposium zal online worden gehouden op 5 juni 2021 van 09:30 tot 15:00 uur.

Als hoofdspreker zal prof Jo Lebeer uit Antwerpen een inleiding houden over het belang van transcendentie in mediatie. Als docenten, begeleiders en opvoeders willen we niet blijven steken in het aanleren van een kunstje of van een bepaalde vaardigheid in een bepaalde situatie, maar willen we steeds die situatie overstijgen en kijken waar de nieuwe kennis of vaardigheid nog meer kan worden toegepast (transfer / bridging).

Verder zullen er verschillende workshops gegeven worden, onder meer over het motiveren van ons kind/onze leerling, over LPAD, over mediatie van jonge kinderen en/of kinderen met een verstandelijke beperking enz.

Thu, 15 April