Nieuw: Intervisie

Op verzoek biedt DenkSterk binnenkort op woensdag 20 april de mogelijkheid tot intervisie! Loop je tegen dingen aan bij het begeleiden van leerlingen of cliënten, heb je vragen over hoe je een bepaalde leerling kan begeleiding vanuit de Feuersteinvisie, dan is hier de mogelijkheid om kennis en ideeën uit te wisselen en om inspiratie op te doen.

De opzet van de intervisie is eenvoudig: een stukje informatie en daarna de mogelijkheid om eigen casussen te bespreken. Het inhoudelijke stuk gaat deze eerste keer over een bijzonder gebruik van de Cognitieve Functies: in de digitale LPAD wordt gewerkt met profielen. Dit biedt weer nieuwe stof tot nadenken over de Cognitieve Functies. Daarna kan je je eigen casus of vragen inbrengen en kunnen we die gezamenlijk of in kleinere groepen bespreken.

Wanneer:           woensdag 20 april 19-20.30u online via Teams

Kosten:                geen

Opgave:               uiterlijk maandag 18 april 2022 via info@denksterk.nl

Opzet:                  lezing over de CF in de profielen in de digitale LPAD en casusbespreking

De intervisie staat open voor iedereen die met of vanuit Feuerstein werkt. Bij voldoende belangstelling willen wij vanuit DenkSterk deze intervisie 3 of 4 keer per

Fri, 08 April