LPAD


De LPAD (voluit Learning Propensity Assessment Device) is een dynamisch, cognitief onderzoek waarmee we willen vaststellen hoe iemand denkt en leert. Het onderzoek bevat 14 onderzoeksinstrumenten. Afhankelijk van de persoon wordt gekozen welke onderdelen worden ingezet. In de LPAD wordt onder andere gebruik gemaakt van het model test-mediatie-hertest. Hierin is gedurende het onderzoek ‘leren’ opgenomen om een beeld van de cognitieve functies te kunnen vormen. Leren is het belangrijkste deel in de onderzoeks-procedure. Daarbij wordt continu de groei afgemeten ten opzichte van de eigen voorafgaande prestaties.


Gedurende het uitvoeren van de LPAD biedt de onderzoeker uiteenlopende opdrachten aan die zelfstandig opgelost moeten worden. De onderzoeker observeert de voortgang en neemt notie van moeilijkheden die worden ervaren en fouten die worden gemaakt. Vervolgens medieert de onderzoeker de deelnemer, waarbij hij vragen stelt en verschillende manieren worden besproken en uitgeprobeerd om het probleem op te lossen. De mediatie kan zo kort duren als vijf minuten of zo lang duren als een uur. Dat is afhankelijk van de moeilijkheids-graad die de deelnemer ervaart met het gekozen materiaal. Hij wordt dan opnieuw getest, waarbij de onderzoeker observeert welke methodes de deelnemer nu gebruikt en vervolgens hoeveel van het geleerde wordt vastgehouden bij nieuwe en uitdagender opdrachten. Dit levert de onderzoeker een helder inzicht in, hoe de persoon denkt en leert. En het levert inzicht op, wat de effectiefste manier is om hem te onderwijzen en hoe kan worden aangesloten bij zijn verborgen leerpotentieel.

De LPAD verschilt van statische onderzoeken zoals IQ-tests, omdat met de LPAD wordt gezocht naar het inzicht krijgen in het eigen, persoonlijke leerproces in plaats van het meten van de huidige prestaties in vergelijking met leeftijdgenoten.


Door wie en voor wat worden de uitkomsten van een LPAD gebruikt?

  • Docenten en coaches die een beter begrip willen krijgen van de cognitieve mogelijkheden van een student of leerling;
  • Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een hogere vervolgopleiding;
  • Werkplekken waar men op zoek is naar nieuw talent of aanwezig talent te vinden;
  • Klinisch onderzoek.


LPAD-Digitaal

De LPAD-D is een gedigitaliseerde versie van het LPAD-onderzoek. Deze vorm levert ten opzichte van de standaard LPAD die met pen en papier wordt uitgevoerd, een verbetering op. Met name, omdat deze versie minder tijd en minder werk van de onderzoeker vraagt. De digitale versie kan in korte tijd een LPAD-uitkomst opleveren waarbij een ‘Leerprofiel’ wordt bepaald dat gebaseerd is op een combinatie van de drie denkfasen: input, verwerking en output. De LPAD-D is eenvoudiger en biedt een goede oplossing als er grotere groepen studenten of leerlingen tegelijkertijd moeten worden onderzocht. Daarbij kan er ook een profiel van een hele klas worden bepaald.


Onderzoek en opleidingen worden verzorgd door Denksterk

Denksterk beschikt over een team van mensen dat een standaard LPAD of een LPAD-D kan uitvoeren. Daarnaast biedt Denksterk de opleiding tot LPAD-onderzoeker (standaard) aan. Voor deze opleiding is voorkennis nodig van de concepten en methodes van Feuerstein. Deze voorkennis kan bestaan uit een andere Feuerstein-opleiding die is gevolgd of uit het volgen van een basiscursus (in overleg met Denksterk).


Practische informatie LPAD opleiding