LPAD

Learning Propensity Assessment Device (LPAD)

Heeft jouw leerling of cliënt problemen bij het leren? Of misschien jijzelf wel.
Heb je het gevoel dat iemand beter kan maar dit niet laat zien?
Merk je een vermindering aan motivatie?
Loopt de leerling achter of stroomt hij terug naar een ander niveau?

Professor Feuerstein was op zoek naar een manier om te achterhalen wat iemand wél kan, in plaats van wat hij níet kan. Zijn Learning Propensity Assessment Device (LPAD) gebruiken wij om te ontdekken hoe de leerling zich verder kan ontwikkelen en om zijn/haar leerproces in kaart te brengen.


Wat is de aanleiding voor een LPAD?

Een LPAD wordt uitgevoerd bij personen die barrières ervaren in leerprocessen en ontwikkeling, door welke oorzaak dan ook. Een LPAD is niet gebaseerd op verwachtingen, niveau of intelligentie. Het is gebaseerd op de theorie dat mensen onbeperkt kunnen leren. Het gaat niet om goed of slecht. We gaan op zoek naar manieren om het leervermogen te vergroten en optimaliseren.

Hoe kan iemand zich verder ontwikkelen?

De aanname dat iemand simpelweg niet beter kan functioneren weerleggen wij graag. Met een LPAD onderzoeken we of de problemen ontstaan doordat bepaalde cognitieve functies niet goed zijn ontwikkeld of worden ingezet. Denk aan zorgvuldig waarnemen, efficiënt denken en leren, plannen, informatie verwerken en oplossingen helder kunnen verwoorden. Daarbij kijken wij met name hoe we de leerbaarheid kunnen vergroten.

Wat weet je na een LPAD?

Door gerichte observaties en interventies tijdens het interactieve onderzoek, komt er een schat aan informatie boven tafel:

 • Hoe iemand leert (inzet, strategie, probleemoplossend vermogen);
 • Welke cognitieve functies goed en minder goed ontwikkeld zijn;
 • Denkvaardigheden en hoe deze gebruikt worden;
 • Wat het aanpassingsvermogen en het leerpotentieel zijn;
 • Welke en hoeveel interactie (mediatie) daarbij nodig is;
 • Welke hulpmiddelen, leeromgeving en begeleiding hierbij passend zijn.

Praktische informatie

 • Een individuele afname van het LPAD duurt gemiddeld zo’n acht uur (verspreidt over een aantal sessies).
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde medewerkers. Gecertificeerd door het Feuerstein Institute te Jeruzalem.
 • Het LPAD is bruikbaar voor iedereen met een minimale ontwikkelingsleeftijd van acht jaar.
 • Elk onderzoek is afgestemd op het individu; elk onderzoek is dus anders.
 • Het resultaat van het LPAD wordt omschreven in termen van cognitieve functies, denk- en leervaardigheden, leerbaarheid en mediatie/ interactie.

Wat zijn de vervolgstappen na een LPAD?

Het LPAD legt de kansen en mogelijkheden bloot om het leervermogen van de leerling te vergroten. Hieruit volgen aanbevelingen voor de persoon zelf, een remedial teaching programma, docenten en coaches in de klas en/of ouders/verzorgers. De essentie van Feuerstein komt hierin terug: het leervermogen vergroten door cognitieve functies en leerstrategieën te verbeteren.

Na een LPAD ontstaat vaak de behoefte aan individuele begeleiding om de adviezen in de praktijk te brengen. Hierbij kunnen onze Denksterk trainers u verder helpen.