Intervisie 5 oktober 2022

DenkSterk biedt op woensdag 5 oktober 2022 weer de mogelijkheid tot intervisie! Loop je tegen dingen aan bij het begeleiden van leerlingen of cliënten, heb je vragen over hoe je een bepaalde leerling kan begeleiding vanuit de Feuersteinvisie, dan is hier de mogelijkheid om kennis en ideeën uit te wisselen en om inspiratie op te doen.

De opzet van de intervisie is eenvoudig: een stukje informatie en daarna de mogelijkheid om eigen casussen te bespreken. Het inhoudelijke stuk gaat deze keer over flexibiliteit en de aard van verandering. Hierbinnen zijn verschillende fases en niveaus te onderscheiden. Hans de Goede zal beginnen met een stukje theorie over dit onderwerp. Daarna kan je je eigen casus of vragen inbrengen en kunnen we die gezamenlijk of in kleinere groepen bespreken.

Wanneer:           woensdag 5 oktober 2022 19-20.30u online via Teams

Kosten:                geen

Opgave:               uiterlijk maandag 3 oktober 2022 via info@denksterk.nl

Opzet:                  lezing over de flexibiliteit en de aard van verandering.

De intervisie staat open voor iedereen die met of vanuit Feuerstein werkt.

Fri, 23 September