Inleiding IVP 1 deels fysiek, deels online

In dit beknopte overzicht wordt een beeld gegeven van de inhoud van de instrumenten. De inhoud van het instrument wordt bekeken door de “bril” van de cognitieve functies. Tijdens de IVP1 opleiding leert u de eerste instrumenten van Prof. R. Feuerstein kennen. Daarnaast is er veel aandacht voor de uitgangspunten van Feuerstein. Gedurende elke opleidingsdag wordt aandacht besteed aan de implementatie van de instrumenten in de eigen werkpraktijk.

 

Studiebelasting IVP 1, 2 en 3

16 cursusdagdelen in totaal 46 klokuren/ SBU

Zelfstudie en portfolio 36 klokuren / SBU

Eindpresentatie 4 uren / SBU

 

Vooropleiding:

Voor de opleiding is een MBO-plus denk en/of werkniveau aan te raden/bevelen.

Deelnemers hebben een inleidende cursus gevolgd bij DenkSterk, Spill, StiBCO, Feuerstein Centrum Nederland (of anders).

U kunt de basisopleiding ook bij ons volgen. Opgeven kan vanaf nu.

 

Afsluiting IVP 1, 2 en 3:

Tijdens de opleiding werkt de deelnemer al aan zijn portfolio, waarin hij zijn ontwikkeling weergeeft op het gebied van de aangeboden lesstof, zijn eigen ontwikkeling en reflectie hierop. Dit op grond van trajectlijnen die o.a. door DenkSterk trainers ontwikkeld zijn. Tijdens de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer zijn portfolio.

Na afronden van IVP 1   ontvangen de deelnemers het Certificaat’ (IVP), uitgegeven door het ‘Feuerstein Institute’ (ICELP) in Israël.

 

Verdere informatie:

De opleiding start 23 maart in Terneuzen en wordt deels online (vrijdag van 9 tot 13 uur)  deels fysiek (9 tot 17 uur) aangeboden. De opleiding is op de volgende data: 23 en 24 maart. 14 pril, 12 mei, 25 mei, 9 juni, 8 september, 22 september, 13 oktober en 3 november.
Kosten zijn € 1480,-. Inbegrepen zijn een setje werkbladen per instrument, reader-materiaal en 1 studiehandleiding.

Studiehandleidingen en extra blokken met werkbladen worden tegen meerprijs bijgeleverd.