IVP

Instrumenteel Verrijkings Programma (IVP)

Met IVP kunnen de tekorten in de denkontwikkeling worden aangepakt en de reflectie op het eigen denken en inzicht bevorderd. Je wordt aangemoedigd om actief bij de leersituatie betrokken te raken en te blijven en het leren als een uitdaging te zien. IVP leert je gestructureerd te denken. Je leert hoe je informatie kunt vergaren, analyseren, koppelen aan voorkennis, hoe te beginnen, te organiseren; hoe te vergelijken, te concluderen en adequaat te reageren. Met IVP kan hieraan gestructureerd gewerkt worden, waardoor je actiever wordt en de hogere functies aanspreekt zodat de transfer van het geleerde kan plaatsvinden.

Deze doelen krijgen vorm in het programma IVP. Voor elke denkvaardigheid bestaat een apart trainingsprogramma dat we ‘instrument’ noemen. IVP is opgebouwd uit veertien instrumenten bestaande uit in totaal driehonderd werkbladen. Het programma kan worden gebruikt voor sterk uiteenlopende doelgroepen. De trainer kan er vrij invulling aan geven en past het aan de interesse en het ontwikkelingsniveau van zijn doelgroep aan.

Wetenswaardigheden over IVP

  • IVP heeft een ruime doelgroep en richt zich op kinderen vanaf acht jaar tot en met volwassenen.
  • Daarnaast is IVP Basic ontwikkeld. IVP Basic is een uitbreiding van het IVP-programma en is bedoeld voor jonge kinderen en mensen met een ontwikkelingsachterstand.
  • IVP kan zowel individueel (bijvoorbeeld remedial teaching) als klassikaal worden toegepast.
  • Het IVP-materiaal kan alleen worden aangeschaft door mensen die getraind zijn in het programma.
  • Tijdens de opleiding tot IVP-docent doorloopt de student zelf het programma terwijl hij/zij wordt opgeleid. Het programma loopt op in moeilijkheidsgraad, waardoor iedereen, ongeacht het ontwikkelingsniveau, er succes mee kan behalen en een positiever zelfbeeld kan opbouwen.


Folder IVP.pdf